Finansal Yönetim

Finansal Yönetim

Finansal yönetim, bir işletmenin finansal olarak belirli hedeflere ulaşılabilmesi için mali durumun yönetilme işlevine denir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu dış kaynakların ve sermayenin belirlenerek, bu ihtiyaçların işletmeye faydalı hale getirilmesi için doğru yatırımların yapılması finansal yönetimin alanına girer.

Finansal Yönetim
Finansal Yönetim intendajans

Finansal yönetim, bir işletmenin finansal olarak belirli hedeflere ulaşılabilmesi için mali durumun yönetilme işlevine denir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu dış kaynakların ve sermayenin belirlenerek, bu ihtiyaçların işletmeye faydalı hale getirilmesi için doğru yatırımların yapılması finansal yönetimin alanına girer.

İşletmeler finansal yönetim politikaları ile piyasa değerlerini artırırlar. Bahsedilen finansal yönetim politikaları finansman, yönetim ve temettü politikalarından oluşur. Fon kaynaklarını saptayarak ve kredi öz kaynak birleşimine karar vererek sermaye maliyetini en az seviyeye indirgemek finansman politikaları kapsamına girer. Yatırım politikası isminden de anlaşılacağı gibi işletmenin kaynaklarını hangi varlıklara yatıracağı karar verilmesidir. Temettü politikası, işletmenin karlarının ne kadarının dağıtılıp ne kadarının kendi bünyesinde kalacağına karar verilmesidir. İşletmelerin finansal yönetim politikalarını uygulamasının birçok amacı vardır. Bu amaçlar arasında işletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi, varlıklara yatırılacak fon miktarının belirlenmesi ve fonların kaynaklardan hangi yöntemler ile sağlanacağı yer alır. Bu amaçlar ile birlikte işletmenin piyasa değerinin yükseltilmesi ile hisse senedi başına düşen karın artırılması da bulunur. Finansal yönetim uygulayan kuruluşlar işletmelerin sürekli olarak kar ve zarar durumunu gözetmektedir. İşletmeler finansal yönetimini bazı işlevlerinden dolayı da yaparlar.

Şirketler gelecek politikalarını, beklenen maliyetler ve karlar ile ilgili tahminleri girişimin kazanım kapasitesini artıracak şekilde yapmalıdır. Sermaye gereksinim tahmini yapıldıktan sonra sermaye yapısı kararlaştırılmalıdır. Bu da şirketin sahip olduğu öz sermaye oranına ve dışarıdan sağlanması gereken ek fonlara göre belirlenir. Sonraki adım olan fon kaynaklarının seçimidir. Bu işlemde de hisse senetleri ve borçlanma senetleri ihracı, bankalardan ve finansal kuruluşlardan alınacak krediler, tahvil şeklinde çekilecek kamu mevduatları gibi satın alınacak birçok seçenek mevcuttur. Düzenli kar getirecek kaynaklar da belirlenerek diğer işlevler yerine getirilir. Diğer işlevler arasında net kar fazlası yer alıyor. Net kar bildirimi, finans yöneticisi tarafından iki şekilde yapılır. Kâr payı beyanı ve kalan karlar finans yöneticisinin uygulayacağı iki seçenektir. Bir şirket ile ilgili tüm nakit yönetimine de finans yöneticisi karar verir. Fonları belirlemek, tedarik etmek ve kullanmak ile birlikte finansman üzerinde kontrol sahibi olmak malı kontroller içerisinde bulunuyor. Finans yönetimi bir şirketin olmazsa olmazlarından biridir. EY danışmanlık hizmetleri internet sitesinde konu ile ilgili detaylı bilgiye kolaylıkla erişme imkânı bulunuyor.                                                           

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27 28 Ağustos Günlük Burç Yorumları Oku Astroloji Yorumları
27 28 Ağustos Günlük Burç Yorumları Oku Astroloji Yorumları
ÖSYM Ek Yerleştirme Nasıl Yapılır? İşte Son Tarih
ÖSYM Ek Yerleştirme Nasıl Yapılır? İşte Son Tarih