25 Kasım 2016

M. Negiz

Bilirkişilik Kanunu Yürürlüğe Girdi

25/11/2016 - 8:39

Bilirkişilik Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bilirkişilik Kanunu Yürürlüğe Girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kanunla bilirkişilerle ilgili temel ilkeler belirlenmektedir. Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek. Bilirkişi, hazırladığı raporlarda uzmanlık alanı çerçevesinde açıklama yapmakla yükümlü tutulacak. Genel bilgi veya tecrübe ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda ise bilirkişiye başvurulamayacak.

Görev nedeniyle erişim sağladığı bilgilerin ve belgelerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecek. Düzenleme görevleri yerine getirmek üzere Bilirkişilik Danışma Kurulu kurulacak. Kuruşun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Kanun çerçevesinde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurulları kurulacak. Genel Kurulun yerine üç ayrı üst kurul kurulmak suretiyle, sistemin hızlı çalışması ve dosyaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor. Kanunla, Adli Tıp Kurumunda görev yapan ihtisas kurulu sayısı altıdan sekize çıkarılmaktadır. Adli tıp uzmanı olan Adli Tıp Kurumu başkan yardımcısı ikiden üçe çıkarılacak. Kanunla 5 bin 360 kadro ihdas edilmektedir.Yorum Yap