1 Kasım 2016

Samet

Kara Kuvvetleri Astsubay, Subay ve Uzman Erbaş Alacak

01/11/2016 - 18:06

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek üzere astsubay, subay ve uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı.
Kara Kuvvetleri Astsubay, Subay ve Uzman Erbaş Alacak

Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er, Astsubay ve Subay alımı gerçekleştirmek amacıyla 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle başvuru şartları ve alımlar için gerekli aşamaları içeren bilgilendirme kılavuzu yayınladı. Genel anlamda duyuru ve başvurular burada yayımlandı.

Uzman Erbaş Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
 • Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Ayrıca;

(a) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.”

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olma,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Güvenlik soruşturması uygun olmak,
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler ve ayrılanlar uzman erbaşlığa başvurabilirler.

UYARI-1: Halen görevde olan sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa başvuruları ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla (en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak), K.K.K.lığınca yayımlanan uygulama emri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

UYARI-2: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Uzman Erbaş Başvurusu Yapmak İçin Buraya Tıklayınız.

Subay Başvurusu Yapmak İçin Buraya Tıklayınız.

SUBAYLIK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARIYorum Yap