23 Kasım 2016

Yunus Ünlü

Öğretmenler Günü Sözleri Öğretmeninize Vereceğiniz En Değerli Hediye!

23/11/2016 - 18:18

24 Kasım öğretmenler günü öncesi öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeyi verme telaşında. En güzel hediye ise içten bir gülümseme güzel bir söz. Başöğretmen Atatürk'ün tüm öğretmenler için söylediği en güzel sözler öğretmeler günü öncesi haberimizde.
Öğretmenler Günü Sözleri Öğretmeninize Vereceğiniz En Değerli Hediye!

Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü ile anlatılır öğretmenin önemi ve öğretmenlik mesleğinin rolü. 24 Kasım Öğretmenler günü gelip çatınca ister istemez öğretmenler hakkındaki övgü dolu sözleri hatırlamak gerek.

İlkokul sıralarından itibaren öğrendiğimiz güzel sözler öğretmenlik mesleğinin önemini algılamamıza yardımcı olmuştur. Yeni bir nesil inşa etmek gibi misyon biçilen öğretmenler hakkında birbirinden güzel sözler söylenmiş ve bu sözlerin bir kısmı tarihin altın levhalarına işlenmiştir.

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLER İÇİN SÖZLERİ

Bu konuda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu sözleri hatırlamak gerekecektir;
-Muallimler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır!
-Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.
-Dünyanın her yerinde öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhteşem unsurlarıdır.
-Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
-Öğretmenler bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
-En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. -Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu surette olur.
-Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.
-Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.
-Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
-Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
-Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.
-Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.
-Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.Yorum Yap